Hoa viên Tin Lành

Toàn cảnh Lễ bàn giao lô H cho nhà đầu tư An Bình Viên

le ban giao lo H an binh vien

Ngày 28/12/2019, tại nguyện đường An Bình Viên, BGD Công Ty Cổ Phần Ân Bình Viên đã tổ chức lễ bàn giao hơn 800 huyệt mộ (kim tỉnh) cho 8 nhà đầu tư (NĐT) của Hội Thánh Lương Nhữ Học Và Hội Thánh Nguyễn Trãi.

le ban giao lo H an binh vien

Buổi lễ diễn ra đơn giản và thân tình. Mục Sư Lâm Thuận Hưng – quyền quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi đã chia sẻ lời Chúa.

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn – điều hành Hoa Viên Tin Lành An Bình Viên, thay mặt BGĐ tỏ lời cảm ơn các NĐT đã gắn kết cùng Công Ty Cô Phần Ân Bình Viên vượt qua những trở ngại để đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

Bà Hồ Ngọc Hà – thành viên HĐQT đã trao GCN cho các NĐT.
Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn.

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

le ban giao lo H an binh vien

Bài Viết Liên Quan

Những Bó Hoa Nghĩa Tình Trên Phần Mộ

Tìm Hiểu Về QR Code

admin

Cách Đăng Ký Xe Tham Dự Lễ Khánh Thành Nguyện Đường An Bình Viên