Chăm sóc phần mộ tại An Bình Viên - Hoa Viên An Bình Viên

Chăm sóc phần mộ tại An Bình Viên

Chăm sóc phần mộ tại Hoa Viên Tin Lành An Bình Viên rất cực nhọc. 99% diện tích tại An Bình Viên là cỏ xanh và tiểu cảnh. Vào mùa nắng gắt, các công nhân phải liên tục tưới nước mỗi ngày. Phải cắt bỏ lớp cỏ già cỗi và bón phân để giữ màu xanh tươi mát.

Vào mùa mưa, công việc hơi nhẹ đôi chút. Chỉ cần rải phân đủ và đều. (Hình ảnh chụp vào ngày 13/07/2022)