Yêu Thương Là Một Lựa Chọn - Hoa Viên An Bình Viên

Yêu Thương Là Một Lựa Chọn

Yêu Thương Là Một Lựa Chọn

ANBINHVIEN. VN – “Hãy thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng Ngài, và tríu mến Ngài; Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” (Phục truyền 30:20).

Có quá nhiều người tin rằng tình yêu là không thể kiểm soát được, tình yêu là điều chỉ đột nhiên xảy ra với chúng ta. Thật ra cách chúng ta nói hàm ý về khả năng không thể kiểm soát được của tình yêu. Chúng ta nói “Tôi rơi vào tình yêu” như thể tình yêu là một con mương vậy. Tôi đang đi dạo chơi và rồi một ngày kia – bàm! – Tôi rơi té ngã vào tình yêu. Tôi không thể tự giúp mình thoát ra được.

Nhưng lẽ thật là đây: Đó không phải là tình yêu. Tình yêu không phải tự nhiên xảy ra với bạn. Tình yêu là một lựa chọn, và tình yêu đại diện cho sự cam kết.

Đúng thật sự hấp dẫn thì không thể cưỡng lại được và sự khơi gợi cũng không thể kiểm soát được. Nhưng sự hấp dẫn và khơi gợi không phải là tình yêu. Những điều đó có thể dẫn đến tình yêu nhưng chúng vốn không phải là tình yêu.Tình yêu là một lựa chọn.

Bạn cần phải lựa chọn yêu thương Đức Chúa Trời; Ngài sẽ không ép buộc bạn yêu Ngài (Phục truyền 30:20). Bạn có thể mặc kệ Chúa và đi theo đường lối riêng mình. Lựa chọn làm điều đó là cách bạn hủy phá cuộc đời mình. Ngài sẽ vẫn không ép buộc bạn yêu thương Ngài, vì Chúa biết rõ tình yêu không thể gượng ép.

Nguyên tắc này cũng đúng trong những mối quan hệ của bạn: Bạn có thể lựa chọn yêu những người khác, nhưng Chúa sẽ không ép buộc bạn phải yêu bất kỳ ai.

Nguyên tác: Love Is a Choice
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ