Vì Sao Bạn Nghĩ Bạn Không Có Thời Gian?

Vì Sao Bạn Nghĩ Bạn Không Có Thời Gian?

Vì Sao Bạn Nghĩ Bạn Không Có Thời Gian?

ANBINHVIEN.VN – Nguyên tắc “dùng nó hoặc mất nó” là nguyên tắc phổ quát đúng trong mọi trường hợp. Nếu bạn không luyện tập và vận động, cơ của bạn sẽ ngày càng teo lại. Nếu bạn không đầu tư tiền của mình thì bạn sẽ mất nó. Nếu bạn không học cách sử dụng trí tuệ của mình thì khi càng lớn tuổi bạn sẽ càng trở nên lẩm cẩm. Nếu bạn được ban cho một khả năng, nhưng từ chối sử dụng nó thì bạn sẽ mất đi khả năng đó.

Phương diện trái lại cũng hoàn toàn đúng. Khi bạn sử dụng một điều nào đó, bạn sẽ càng có được điều đó nhiều hơn. Nếu bạn sử dụng cơ bắp của mình thì chúng sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Nếu bạn dùng một ít tiền và đầu tư một cách khôn ngoan thì số tiền đó sẽ sinh lãi cho bạn. Chúng sẽ nhân cấp!

Hê-bơ-rơ 13:20-21 nói “Đức Chúa Trời bình-an, là Đấng bởi huyết giao-ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ khiến anh em nên trọn-vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý-muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta;…

Trong đời sống của mình bạn mong muốn có thêm điều gì? Năng lực? Thời gian? Tiền bạc? Tài năng?

Bí mật là ở đây: bất kể điều gì bạn cần thêm, hãy dùng một chút mà bạn đang có rồi bắt đầu phục vụ một cách không ích kỷ từ “một chút” mà bạn có đó. “Tôi không có thời gian cho mục vụ của mình. Tôi đã không có đủ thời gian để hoàn tất mọi công việc tôi cần phải hoàn tất. Làm sao tôi có thể nhận làm thêm điều gì được nữa?” Vì sao bạn nghĩ là bạn không có thời gian? Vì Chúa chưa bao giờ bảo bạn dùng tất cả thời gian bạn có cho chính bạn! Tại sao Chúa phải cho bạn thêm thời gian trong khi bạn dùng thời gian đó để phục vụ chính mình?

Cũng giống như nguyên tắc dâng hiến Phần Mười, 10% tài vật bạn làm ra phải được dâng lên cho Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì nếu bạn dâng 10% cho Chúa thì Ngài sẽ dùng 90% còn lại để làm ích lợi hơn rất nhiều so với việc bạn giữ lấy 100% cho mình. Điều này cũng đúng đối với thời gian của bạn. Đúng với ân tứ và tài năng bạn được ban cho. Và cũng đúng với mọi điều khác trong cuộc sống.

Nếu bạn không sử dụng nó, bạn sẽ mất nó. Và cách để có thêm là hãy đầu tư bằng những gì bạn hiện có. Hãy nhìn xem và dõi theo Chúa sẽ ban cho bạn mọi điều bạn cần như thế nào – Thậm chí còn nhiều hơn cả những điều bạn cần – theo ý muốn của Ngài. Khi bạn dùng thời gian, tiền bạc, ân tứ của mình cho Chúa.

Nguồn Daily Hope