Tìm Kiếm Sự Tốt Nhất Chúa Dành Cho Bạn Đằng Sau Sự Vâng Phục

Tìm Kiếm Sự Tốt Nhất Chúa Dành Cho Bạn Đằng Sau Sự Vâng Phục

Tìm Kiếm Sự Tốt Nhất Chúa Dành Cho Bạn Đằng Sau Sự Vâng Phục

ANBINHVIEN.VN – Tất cả chúng ta đều tổn thương với những thất bại trong công việc hết lần này đến lần khác. Nhưng có nhiều lúc bước đi đơn giản nhất từ sự thất bại đến thành công chỉ bởi cụm từ: Vâng phục Chúa.

Chúa từng bảo bạn làm những điều xem chừng là không hợp lý và ngốc nghếch. Những việc đó chẳng có ý nghĩa gì về mặt tài chính, về mối quan hệ, hay về cảm xúc. Tệ hại hơn những điều đó khiến cho bạn sợ hãi đến chết.

Nhưng Chúa bảo hãy làm điều đó bằng mọi cách.

Vài ngày trước chúng ta xem một câu chuyện trong Kinh Thánh nói về sự thất bại trong kinh doanh. Lu-ca 5 thuật lại câu chuyện Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê đã đánh cá cả đêm nhưng chẳng bắt được gì. Đối với những người đánh cá ở thế kỷ đầu tiên, đó chắc hẳn là một thất bại thảm hại.

Nhưng Chúa Giê-xu đến, dùng thuyền của họ để rao giảng. Rồi Ngài nói: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.” (Lu-ca 5:4). Điều đó thật là vô lý, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ đi ra chỗ sâu hơn và thả lưới xuống.

Tại sao Chúa bảo đi đến chỗ sâu hơn? Vì đó là nơi bạn sẽ bắt được những con cá to. Đó cũng là nơi rủi ro nhất. Không có đức tin nào mà không có sự rủi ro.

“Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới” (Lu-ca 5:5).

Si-môn Phi-e-rơ làm điều Chúa bảo ông làm. Ông không thực hiện vì đó là một ý kiến thông minh hay là một ý kiến phổ biến. Ông làm vì đó là điều Chúa bảo ông làm.  Ông không tranh luận hay ngại ngần.

Rồi Chúa ban cho Si-môn Phi-e-rơ và Anh-rê một thành công lớn hơn trong sự nghiệp mà các ông chưa bao giờ mơ tới. Kinh Thánh cho biết họ đánh được nhiều cá đến mức lưới của họ bị rách và phải cần đến sự giúp đỡ của những người đánh cá khác. Chưa từng có điều như thế xảy ra cho đến khi họ quyết định vâng lời Chúa – dù rằng đó là một ý kiến không hợp lý.

Điều gì Chúa đã nói với bạn nhưng bạn không làm? Có phải điều đó có vẻ không khả thi? Có phải vì điều đó không có ý nghĩa về mặt tài chính nhiều? Ngài bảo bạn đi ra chỗ nước sâu hơn phải không?

Tất cả đều không quan trọng. Điều Chúa muốn ở bạn đó là chấp nhận rủi ro và vâng phục Ngài. Bạn có thể lựa chọn hoặc ở trong vùng cạn nơi bạn cảm thấy an toàn, hoặc đi ra chỗ nước sâu hơn nơi bạn sẽ bắt được những con cá to. Lựa chọn là của bạn. Một khi bạn vâng phục, Chúa sẽ lo liệu phần còn lại. Những ngày tốt lành nhất của bạn đang chờ đợi bạn ở bên kia sự vâng phục.

Bạn sẽ vâng lời Chúa chứ?

Nguồn: Daily Hope