Thay Đổi Những Mối Quan Hệ Qua Lời Cầu Nguyện

Thay Đổi Những Mối Quan Hệ Qua Lời Cầu Nguyện

Thay Đổi Những Mối Quan Hệ Qua Lời Cầu Nguyện

ANBINHVIEN.VN – Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.” (I Giăng 5:15, Bản dịch mới).

Có khi nào bạn tự hỏi rằng liệu những lời cầu nguyện có thực sự hiệu nghiệm không? Bạn đang cầu nguyện cho một điều gì đó và Sa-tan thầm thì bên tai bạn: “Mày nghĩ mày là ai? Này nghĩ xem mày đang làm gì vậy? Đức Chúa Trời chẳng nghe mày đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy quên đi!”

Lời cầu nguyện hiệu nghiệm bởi vì Đức Chúa Trời đang kiểm soát. Điều căn bản trong tất cả những phép lạ đó là Ngài chính là Đấng tể trị tối cao. Tại sao Chúa làm điều này mà không làm điều kia? Bởi vì Ngài kiểm soát mọi điều. Chúng ta cần phải tin cậy vào sự khôn ngoan và sự tốt lành của Chúa.

Ê-phê-sô 3:20 chép: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

Lời cầu nguyện có thể làm được mọi điều Chúa có thể làm. Những nguồn lực của Chúa là dành sẵn cho bạn. Kinh thánh Tân Ước có đến 21 lần nhắc rằng “hãy xin”. Điều đó khích lệ tôi biết rằng, những điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của Chúa. Có thể tôi không thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng tôi có thể cầu nguyện để Chúa thay đổi hoàn cảnh đó.

Điều đó bao gồm cả việc thay đổi một mối quan hệ từ xấu thành tốt, và cách nhanh nhất để thấy được sự biến chuyển đó là hãy cảm ơn Chúa về người mà bạn đang gặp khó khăn với họ.

Cầu nguyện về những điều sẽ thay đổi thái độ của bạn và nhờ đó mà họ cũng sẽ thay đổi. Lời cầu nguyện tích cực có năng lực nhiều hơn suy nghĩ tích cực. Người ta có thể khước từ sự giúp đỡ của chúng ta, bác bỏ những lời đề nghị của chúng ta nhưng họ không có cách nào có thể chống lại lời cầu nguyện của chúng ta.

Bạn đang cầu nguyện điều gì? Lời cầu nguyện càng chi tiết sẽ nhận được câu trả lời càng cụ thể.

Trong Phi-líp 1:9-11, Phao-lô nói rõ điều ông cầu nguyện: “Lại, điều tôi xin trong khi cầu-nguyện, ấy là lòng thương-yêu của anh em càng ngày càng chan-chứa hơn, trong sự thông-biết và sự suy-hiểu, để nghiệm-thử những sự tốt-lành hơn, hầu cho anh em được tinh-sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ, được đầy trái công-bình đến bởi Đức Chúa Jêsus-Christ, làm cho sáng danh và khen-ngợi Đức Chúa Trời.”

Phi-líp 1 đưa ra bốn cách cụ thể mà bạn có thể cầu nguyện cho người khác. Khi thực hành những điều này bạn hãy để ý xem điều đó đã thay đổi thái độ của bạn như thế nào và từ đó đã thay đổi họ ra sao.

Lòng yêu thương chan chứa: Cầu nguyện để họ tăng trưởng trong tình yêu.
Thông biết và suy hiểu: Cầu nguyện để họ đưa ra được những quyết định khôn ngoan.
Tinh sạch không chỗ trách được: Cầu nguyện để họ làm điều đúng.
Đầy trái công bình: Cầu nguyện để họ sống vì vinh hiển của Chúa

Nguyên tác: Change Relationships through Prayer
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ