Tập Cho Tâm Trí Bạn Luôn Nghĩ Về Chúa

Tập Cho Tâm Trí Bạn Luôn Nghĩ Về Chúa

Tập Cho Tâm Trí Bạn Luôn Nghĩ Về Chúa2

ANBINHVIEN.VN –  “Tôi đã bị đóng đinh vào thập-tự-giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác-thịt, ấy là tôi sống trong đức-tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta hãy “cầu nguyện không thôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Làm sao có thể làm được điều này? Có một cách đó là hãy áp dụng “lời cầu nguyện hơi thở” suốt cả ngày như nhiều Cơ đốc nhân đã làm suốt hàng thế kỷ qua. Bạn hãy chọn những câu Kinh Thánh ngắn hay những cụm từ đơn giản có thể lặp đi lặp lại với Chúa Giê-xu qua mỗi nhịp thở: “Chúa ở với con”. “Con đón nhận ân điển của Ngài”. “Con nương dựa vào Ngài”. “Con muốn hiểu biết về Ngài”. “Con thuộc Ngài”. “Xin giúp con tin cậy Ngài”.

Bạn cũng có thể dùng những cụm từ ngắn trong Kinh Thánh: “Chúa sẽ không bao giờ lìa bỏ con”, “Ngài là Đức Chúa Trời của con”, “Chúa là lẽ sống của con”.

Hãy cầu nguyện những điều đó thường xuyên nhất có thể để những lời cầu nguyện đó đâm rể trong lòng của bạn. Phải chắc chắn rằng bạn làm những điều đó vì lòng yêu mến và tôn vinh Đức Chúa Trời chứ không phải cố gắng thể hiện Ngài qua ngôn ngữ của bạn.

Thực hành nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một kỹ năng, một thói quen mà bạn có thể phát triển được. Giống như những người nhạc sĩ thực hành mỗi ngày để có thể chơi được những bản nhạc hay một cách dễ dàng, bạn có thể học được cách nghĩ về Chúa vào mọi lúc trong ngày. Bạn có thể tập cho tâm trí của bạn nghĩ đến Chúa.

Trước hết bạn hãy tạo ra những mẫu nhắc nhở thường xuyên mang bạn trở về với suy nghĩ rằng phải nhận thức có sự hiện diện của Đức Chúa Trời tại giây phút đó. Hãy đặt những mẫu nhắc nhở xung quanh bạn để có thể thường xuyên thấy chúng. Bạn cũng có thể dán một tờ ghi chú nhỏ, đề rằng: “Chúa đang ở với tôi ngay thời điểm này”.

Chúng ta không ngợi khen Chúa để khiến chúng ta cảm thấy tốt nhưng để làm tốt. Mục đích của bạn không phải là cảm nhận mà là nhận thức liên tục về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó chính là lối sống thờ phượng.

Nguyên tác: Train Your Mind to Remember God
Nguồn: Daily Hope | Selah Nguyễn chuyển ngữ