Thông báo chấm dứt TLN - Hoa Viên An Bình Viên

Thông báo chấm dứt TLN

Kính gửi: Quý Mục Sư quản nhiệm Hội Thánh và quý tín hữu.

Kể từ tháng 06 năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát dữ dội tại TP Saigon, HĐQT và BGĐ Cty CP Ân Bình Viên đã nhanh chóng thực hiện chương trình tặng tủ lưu niệm (TLN). Theo đó, những tín hữu qua đời vì dịch bệnh Covid-19, do MSQN của Hội Thánh địa phương xác nhận, đều được tặng một TLN trị giá 14.000.000 đồng và phí chăm sóc tại Hoa Viên Tin Lành An Bình Viên.

Tính đến nay, Cty đã biệt riêng 80 TLN tặng quý tín hữu qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Cty cũng đã tặng 12 TLN cho gia đình tín hữu có hoàn cảnh khó khăn. Số lượng TLN được tặng chiếm 12,8% khu vực kinh doanh TLN.

Chương trình tặng TLN vì dịch bệnh Covid-19

CHẤM DỨT vào ngày 29 tháng 01 năm 2022

Trân trọng thông báo.

Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

TRƯƠNG NGỌC BÍCH